สมัยสุโขทัย

posted on 24 Jan 2010 16:14 by hw41-15

สมัยสุโขทัย

 

            สมัยนี้ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการละครนัก เป็นสมัยที่เริ่มมีความสัมพันธ์กับชาติที่นิยมอารยธรรมของอินเดีย

เช่น พม่า มอญ ขอม และละว้า ไทยได้รู้จักเลือกเฟ้นศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาติที่สมาคมด้วย แต่ทั้งนี้มิได้หมายความ

ว่า ชาติไทยแต่โบราณจะไม่รู้จักการละครฟ้อนรำมาก่อน เรามีการแสดงประเภทระบำรำเต้นมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์

แล้ว เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้านการละครของอินเดียเข้า

                 ศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองของไทย คือ รำ และระบำ ก็ได้วิวัฒนาการขึ้น มีการกำหนดแบบแผนแห่ง

ศิลปะการแสดงทั้ง 3 ชนิดไว้เป็นที่แน่นอน และบัญญัติคำเรียกศิลปะแห่งการแสดงดังกล่าวแล้วขั้นต้นว่า "โขน

ละคร ฟ้อนรำ" ส่วนเรื่องละครแก้บนกับละครยก อาจมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนั้นแล้วเช่นกัน

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#12 By (49.230.119.80|49.230.119.80) on 2015-08-20 17:26

เนื้อหาน้อยจัง

#11 By (1.2.226.111|1.2.226.111) on 2015-07-25 12:56

บ.ร.ร
 confused smile

#10 By (182.53.129.109|182.53.129.109) on 2015-06-08 13:43

confused smile

#9 By (180.183.29.82|180.183.29.82) on 2015-06-04 19:29

Gôdangry smile

#8 By (49.237.168.225|49.237.168.225) on 2015-05-27 14:50

ีัะำพำหะก
กด
หด
ฟก

ฟห
กฟ
หก
ฟหห
กฟ
หก
ฟห
wink wink wink หwink ฟหกฟหก ฟห ก ห  ห ฟห ก ห  ฟ  หฟหก  ก

#7 By (1.1.229.61|1.1.229.61) on 2014-12-02 18:32

เนื้อหาน้อยไปค่ะangry smile

#6 By (118.174.92.203|118.174.92.203) on 2014-09-11 21:12

ชื่อละครสมัยสุโขทัย

#5 By (125.27.85.249|125.27.85.249) on 2014-08-24 08:54

เนื้อหาน้อยsad smile

#4 By (182.52.229.100|192.168.5.122, 182.52.229.100) on 2014-01-27 13:57

เนื้อหาน้อย

#3 By เฟิร์น (182.52.229.100|192.168.5.122, 182.52.229.100) on 2014-01-27 13:56

ขอบคุนคับ

#2 By benz (118.172.212.144) on 2011-12-14 21:21

ขอบคุงค่ะ สำหรับข้อมูลนี้

มันสำคัญมากbig smile

#1 By ืOniGeL (113.53.43.191) on 2010-06-13 00:17