สมัยอยุธยา

posted on 24 Jan 2010 16:17 by hw41-15

สมัยอยุธยา

สมัยกรุงศรีอยุธยา ละครไทยเริ่มจัดระเบียบแบบแผนให้รัดกุมยิ่งขึ้น มีการตั้งชื่อละครที่เคยเล่นกันอยู่ให้เป็นไปตาม

หลักวิชานาฏศิลปขึ้น มีการแสดงเกิดขึ้นในสมัยนี้หลายอย่าง เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน การแสดง

 บางอย่างก็รับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมได้ ละครไทยเริ่มจัดระเบียบแบบแผนให้

รัดกุมยิ่งขึ้น มีการตั้งชื่อละครที่เคยเล่นกันอยู่ให้เป็นไปตามหลักวิชานาฏศิลปขึ้น มีการแสดงเกิดขึ้นในสมัยนี้

หลายอย่าง เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน การแสดงบางอย่างก็รับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม

ต่างชาติเข้ามาผสมได้ นาฏศิลป์ไทยได้รับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากวัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่

เป็นเรื่องของเทพเจ้า  และตำนานการฟ้อนรำ โดยผ่านเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ผ่านชนชาติ

ชวาและเขมร ก่อนที่จะนำมาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบตามเอกลักษณ์ของไทย  เช่น  ตัวอย่างของเทวรูปศิวะปางนาฏ

ราช  ที่สร้างเป็นท่าการร่ายรำของ พระอิศวร  ซึ่งมีทั้งหมด  108  ท่า  หรือ  108  กรณะ  โดยทรงฟ้อนรำครั้งแรกใน

โลก  ณ  ตำบลจิทรัมพรัม  เมืองมัทราส  อินเดียใต้  ปัจจุบันอยู่ในรัฐทมิฬนาดู  นับเป็นคัมภีร์สำหรับการฟ้อนรำ  แต่ง

โดยพระภรตมุนี  เรียกว่า  คัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์  ถือเป็นอิทธิพลสำคัญต่อแบบแผนการสืบสาน  และการถ่ายทอด

นาฏศิลป์ของไทยจนเกิดขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่มีรูปแบบ  แบบแผนการเรียน  การฝึกหัด  จารีต  ขนบ

ธรรมเนียม  มาจนถึงปัจจุบัน        อย่างไรก็ตาม  บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้สันนิษฐานว่า

อารยธรรมทางศิลปะด้านนาฎศิลป์ของอินเดียนี้ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตาม

ประวัติการสร้างเทวาลัยศิวะนาฎราชที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1800 ซึ่งเป็นระยะที่ไทยเริ่มก่อตั้งกรุงสุโขทัย ดังนั้นที่รำ

ไทยที่ดัดแปลงมาจากอินเดียในครั้งแรกจึงเป็นความคิดของนักปราชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการแก้ไข ปรับ

ปรุงมาจนถึงปัจจุบัน               

 

นอกจากนี้ในสมัยอยุธยายังมีความสัมพันธ์กับประเทศอินเดียจากหลักฐานที่พบว่ามีการแต่งบทละครรามเกียรติ์

สำหรับเล่นโขนไว้สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้

 

1. รามเกียรติ์คำฉันท์
 

รามเกียรติ์สำนวนนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าใจว่า

พระโหราธิบดีคงจะหยิบยกมาจากคำพากย์ของเก่าที่แต่งไว้สำหรับเล่นโขนหรือเล่นหนัง ซึ่งแต่งไว้เป็นเรื่องราวแต่

ได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือที่นำมาเป็นตัวอย่างในหนังสือจินดามณี 3 - 4 บทเท่านั้น

 

 2. รามเกียรติ์คำพากย์
 

รามเกียรติ์สำนวนนี้หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้แบ่งตีพิมพ์ไว้เป็นภาค โดยมีเนื้อเรื่องติดต่อกันไปตั้งแต่ภาค 2  

ตอน สีดาหายไปจนถึงภาค 9 ตอน กุมภกรรณล้มเข้าใจว่าคำพากย์เหล่านี้แต่เดิมใช้เล่นหนัง ต่อมาภายหลังได้

มีผู้นำมาใช้เล่นโขนด้วย

 

 3. รามเกียรติ์บทละครครั้งกรุงเก่า
 

สำนวนนี้กล่าวความตั้งแต่ตอนพระรามประชุมพลจนถึง องคตสื่อสารบทละครนี้ไม่เคยตีพิมพ์ออกเผยแพร่

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรามเกียรติ์บทละครในรัชกาลที่ 1 จะเห็นว่ามีเนื้อความไม่ตรงกันในบางแห่งบางตอน และ

ถ้อยคำในบทละครก็ดูไม่เหมาะสม จึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นบทละครรามเกียรติ์ฉบับเชลยศักดิ์ ที่เจ้าของละครคนใดคน

หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาคัดลอกไว้  

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#17 By (27.55.173.209|27.55.173.209) on 2015-07-11 15:10

#18 By (27.55.173.209|27.55.173.209) on 2015-07-11 15:10

#15 By (49.230.165.148|49.230.165.148) on 2015-02-17 14:36

#14 By (182.53.15.49|182.53.15.49) on 2014-12-15 17:52

sad smile

#13 By (49.230.182.36|49.230.182.36) on 2014-11-16 13:53

wink wink

#12 By (110.168.178.154|110.168.178.154) on 2014-10-01 12:59

นี้เป็นประวัติของโขนแต่ละสมัยใช่ป่าวค่ะsad smile embarrassed

#11 By นักเรียน (103.7.57.18|171.6.162.249) on 2013-05-30 22:26

ก็โอ มั้งนะค้ะ cry

#10 By nuker (103.7.57.18|171.7.54.115) on 2013-05-20 17:27

ขอบคุณคะ

#9 By พรทิพย์ สงวนศรี (103.7.57.18|203.172.201.96) on 2013-02-12 13:35

#8 By tang (103.7.57.18|171.99.19.178) on 2012-11-07 18:32

ได้ความรู้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย question

#7 By แตงกวา (118.172.218.128) on 2011-12-04 14:56

ขอบคุณมากคร้าบบบ
เอาไปทำรายงานได้ ^^

***อยากให้เพิ่มอีกน้าา big smile

#6 By eMz (223.204.43.21) on 2011-06-04 21:47

ขอบคุณคร๊big smile big smile double wink cry

#5 By oil (182.53.69.107) on 2011-02-12 12:17

อ่านไม่เข้าใจเลยอ่ะsad smile angry smile

#4 By ยัยขนมเส้น (49.228.101.44) on 2010-12-19 17:12

#3 By (124.122.96.227) on 2010-05-26 20:21

#2 By (124.122.96.227) on 2010-05-26 20:21

ฟ้อนมันติดกันพรืดไปหน่อยแหะ อ่านอยากอะค่ะ เว้นบรรทัดหน่อยจิตาลายยย

#1 By -sparrow- on 2010-01-24 16:22